top1comtitulo

domingo, março 20, 2005

O Tempo da Flor

Aproveito o interessante título sugerido em ao longe os barcos de flores para iniciar o tempo da frol com esta bela cantiga de D. Dinis, que nos remete para essa reflexão "Haverá um tempo «da frol»?"

Proençaes soen mui ben trobar
e dizen eles que é con amor;
mais os que troban no tempo da flor
e non en outro, sei eu ben que non
an tan gran coita no seu coraçon
qual m'eu por mha senhor vejo levar.

Pero que troban e saben loar
sas senhores o mais e o melhor
que eles poden, soõ sabedor
que os que i troban, quand' a frol sazon
á, e non-ante, se Deus mi perdon,
non an tal coita qual eu ei sen par.

Ca os que troban e que s'alegrar
van eno tempo que ten a color
a frol consigu'e, tanto que se for
aquel tempo, logu' en trobar razon
non an, non viven [en] qual perdiçon
oj'eu vivo, que pois m'á-de matar.

D. Dinis (CV 127, CBN 489)

P.S. v. 1 - soen= costumam; v. 3 - frol=flor(tempo da frol=Primavera);
v. 5 - coita=sofrimento (amoroso); v. 10 - sazon=estação, tempo;
v. 14- eno= no; color=cor.